Τεχνικές και Εργαλεία για μια πετυχημένη Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης 30/4 & 02/5/2020 2020-05-12T21:32:16+03:00

Project Description

Πέμπτη 30 Απριλίου και Σάββατο 2 Μαΐου 5-7 μμ 
Διάρκεια εισαγωγικού σεμιναρίου: 4 ώρες | 2 συναντήσεις | 2 ώρες ανά συνάντηση

Φαίνεται ότι σταδιακά θα αρχίσει η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που θα (επανα)φέρει και τη Διαμεσολάβηση στο προσκήνιο της δικαστικής διαδικασίας. Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ), με στόχο την παροχή στους διαμεσολαβητές των τεχνικών επιτυχίας της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ), οργανώνει, σε πρώτη φάση, ένα εισαγωγικό «compact» τηλε-σεμινάριο.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κα Αναστασία Τομαρά, Training & DevelopmentSpecialist και συν-δημιουργός της Sherlock Your Mind.

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο Διαμεσολαβητής να εκπαιδευτεί στην πράξη σε μια μεθοδολογία που θα τον καταστήσει ικανό:
•   να απαλλαχθεί από τυχόν περιοριστικές πεποιθήσεις και τακτικές που τον εμποδίζουν να αναπτύξει την επιχειρηματολογία

 • να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις επικοινωνιακές τεχνικές, που έχει διδαχθεί και τέλος
  •  να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του
  •   να συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες για τα μέρη, χωρίς εικασίες και γενικεύσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες:

☑ θα έχουν εντοπίσει τα κατάλληλα εργαλεία εναρμόνισης (rapport), ενεργούς ακρόασης (active listening) και αναδιατύπωσης (reframing) ώστε να είναι σε θέση:

 • να δημιουργούν κλίμα ασφάλειας στον συνομιλητή
  •  να αξιοποιούν στο μέγιστο και με τον καλύτερο τρόπο την επιχειρηματολογία τους
  •  να αποδυναμώνουν σταδιακά τυχόν αμυντική στάση
  •  να μη ταυτίζονται συναισθηματικά | να σταματούν τον εσωτερικό διάλογο☑ θα έχουν λάβει ένα μοντέλο παρουσίασης ώστε μέσα σε λίγα λεπτά, να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μερών και να δημιουργηθούν «χώρο» για περαιτέρω συζήτηση και ανάπτυξη της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.Συμμετοχή στα έξοδα: 55€

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής και αποστολή αντιγράφου του καταθετηρίου μέχρι και την Τετάρτη 29/04/2020 στο p.ntavarinou@sae-epe.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Πολυξένη Νταβαρίνου 
e-mail:
p.ntavarinou@sae-epe.gr, κιν: 6973417470, 9-5 μμ.

Επικοινωνήστε με το sherlockyourmind.gr

Συμπληρώστε τη φόρμα για οποιαδήποτε πληροφορία