Sherlock Your Business

Sherlock Your Mind™

Sherlock Your Business 2019-05-13T11:08:22+03:00

Project Description

Sherlock Your Mind – Sherlock Your Business

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και διαθέτει διαφορετική ιδιοσυγκρασία, καθώς έχει ζήσει διαφορετικές εμπειρίες. Ο ίδιος άνθρωπος που διαφέρει εκ θεμελίων με τον δίπλα του είναι εκείνος που βρίσκεται σε μια επιχείρηση. Η επιχείρηση από τη δική της θέση είναι ένας ακόμη παράγων με αξίες, εμπειρίες, στόχους και ιστορικό. Πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, με τρόπο που να εξελίσσεται η κάθε μια υπόσταση μαζί με το ενιαίο και το συλλογικό είναι της επιχείρησης; Πώς μπορεί να προσδοκά κανείς πως διαφορετικοί άνθρωποι θα παράξουν ένα ίδιο αποτέλεσμα αν λάβουν το ίδιο ερέθισμα;

Η μεθοδολογία Sherlock Your Mind συνενώνοντας τις επιστημονικές εφαρμογές των Νευροεπιστημών, του Κλασικού και του Νέου Κώδικα του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού καθώς και του Εφαρμοσμένου Θεάτρου, δίνει με επιστημονική σαφήνεια το πλαίσιο στο οποίο ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία του αφήνοντας έξω κάθε εγγραφή που λειτουργούσε ως εμπόδιο στη δική του εξέλιξη και άρα συνεκδοχικά και στις επιδόσεις τις επιχείρησης.

When your business is ready to Sherlock Your Mind:

  • όταν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην εταιρία και το ανθρώπινο δυναμικό βιώνει τους κραδασμούς των αλλαγών χωρίς να έχει αποκωδικοποιήσει τις ίδιες τις αλλαγές
  • όταν δεν είναι καλιμπραρισμένη η σχέση ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζόμενους προς αμφότερο όφελος
  • όταν το προσωπικό και οι συνεργάτες σου δεν αντανακλούν τη φιλοσοφία της εταιρίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών σου
  • όταν κάθε άλλο σεμινάριο έχει εκπνεύσει μαζί με τα αποτελέσματά του μετά από λίγο
  • όταν χρειάζεται να γίνουν νέες συνάψεις και να εκκινηθούν νέες εμπειρίες που να περιλαμβάνουν αφενός κάθε εκπαίδευση που έχει λάβει μέχρι στιγμής η επιχείρηση και αφετέρου αυτή η γνώση να μην αφομοιωθεί από τη δυναμική της ρουτίνας ( ενισχύοντας έτσι, τις παλιές συνάψεις και άρα τις παλιές συνήθειες)

Για ποιο λόγο το Sherlock Your Mind – Sherlock Your Business είναι διαφορετικό;

  • μέσα από το πεδίο των αλληγοριών και του story telling χτίζει το ιδανικό έδαφος για να εκδηλωθούν οι προσωπικές ιστορίες με ήρωες, εμπόδια και στόχους που αποκαλύπτουν τον αντίστοιχο εταιρικό χάρτη.
  • ευθυγραμμίζονται οι στόχοι της Διοίκησης με του ανθρωπίνου δυναμικού χωρίς να ωθούνται οι δυο πλευρές σε υιοθέτηση τεχνικών, ή αναπαραγωγή θεωριών. Δημιουργούνται γέφυρες μέσα από την κοινή πρόθεση που αυτόματα εκδηλώνονται όταν ο καθένας σχεδιάζει κι ανοίγει το χάρτη του.
  • χωρίς θεωρητικές διαλέξεις η μεθοδολογία Sherlock Your Mind – Sherlock Your Business ορίζει το επιστημονικό πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων με τεχνικές και παιχνίδια εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και παράλληλα αφήνει το περιθώριο στον κάθε εργαζόμενο να εκφράσει τα ταλέντα του. Έτσι δημιουργείται ένας κβαντικός ιστός δεξιοτήτων που έμπρακτα και βιωματικά χωρίς εισηγήσεις εξασφαλίζει collective intelligence
  • τα εργαλεία της θεατροπαιδαγωγικής και του NLP – New Code φύσει και θέσει αφήνουν ανοιχτό προς διαμόρφωση το περιεχόμενο αφαιρώντας τα εμπόδια προηγούμενων εμπειριών, χωρίς να ακροβατούν σε ακυρώσεις τους αλλά με σεβασμό ενισχύοντας νέες άγραφες ακόμη εμπειρίες κι άρα ικανές να παράξουν νέα αποτελέσματα.
  • δεν υπάρχει σωστό και λάθος, έμπρακτα όλοι οι συνεργάτες βιώνουν την ισοτιμία, την συνύπαρξη αλλά και την ιδιαιτερότητα, μέλη ενός συνόλου και αυθύπαρκτες οντότητες.

Τι θα κερδίσει, η επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό με το Sherlock Your Mind – Sherlock Your Business;

• σύγκλιση προσωπικών στόχων με τους στόχους της επιχείρησης
• σύνδεση του ρόλου του εργαζόμενου με το ρόλο της διοίκησης
• δυνατότητα, μέσω της Νευροπλαστικότητας, της υιοθέτησης ενός νέου τρόπου σκέψης που ενισχύει νέες πιθανότητες και οδηγεί σε λύσεις.
• αξιοποίηση κι αναβάθμιση του γνωσιακού πλούτου που ήδη έχουν οι εργαζόμενοι κάτι που καθίσταται πραγματιστικά εφικτό μέσω θεατρικής εκπαίδευσης και NLP τεχνικών όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκονται και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση του ρόλου τους με τους στόχους του οργανισμού.
• σχεδιασμός του workshop 100% tailored στις ανάγκες, το ιστορικό και του στόχου της εταιρίας
• αποκατάσταση του high performance state που διατηρεί σταθερά τη δυνατότητα κάθε άνθρωπος να ενεργοποιήσει τη βέλτιστη ανά περίπτωση επιλογή, την οποία δε μπορούσε καν να σκεφτεί πριν
• ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, μέσω λεκτικών μοτίβων και την εκπαίδευση στην παρατήρηση της φυσιολογίας, απαλλάσσοντας το άτομο από στερεοτυπικές εικασίες που λειτουργούν ανασταλτικά

Επικοινωνήστε με το sherlockyourmind.gr

Συμπληρώστε τη φόρμα για οποιαδήποτε πληροφορία