Τεχνικές και Εργαλεία για μια πετυχημένη Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης 30/4 & 02/5/2020

2020-05-12T21:32:16+03:00

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο Διαμεσολαβητής να εκπαιδευτεί στην πράξη σε μια μεθοδολογία που θα τον καταστήσει ικανό: • να απαλλαχθεί από τυχόν περιοριστικές πεποιθήσεις και τακτικές που τον εμποδίζουν να αναπτύξει την επιχειρηματολογία • να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις επικοινωνιακές τεχνικές, που έχει διδαχθεί και τέλος • να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του • να συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες για τα μέρη, χωρίς εικασίες και γενικεύσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Train the Trainer

2019-05-13T11:09:39+03:00

Αν νομίζεις πως χρειάζεται μια αιωνιότητα για να αλλάξεις μια σκέψη και να επηρεάσεις τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτή, γράψε λάθος. Για την ακρίβεια, γράψε κάτι νέο. Ότι γράφει, ξαναγράφει.

Sherlock Your Business

2019-05-13T11:08:22+03:00

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και διαθέτει διαφορετική ιδιοσυγκρασία, καθώς έχει ζήσει διαφορετικές εμπειρίες. Ο ίδιος άνθρωπος που διαφέρει εκ θεμελίων με τον δίπλα του είναι εκείνος που βρίσκεται σε μια επιχείρηση. Η επιχείρηση από τη δική της θέση είναι ένας ακόμη παράγων με αξίες, εμπειρίες, στόχους και ιστορικό.

και Τώρα, Πως;

2019-10-15T16:43:53+03:00

Αν νομίζεις πως χρειάζεται μια αιωνιότητα για να αλλάξεις μια σκέψη και να επηρεάσεις τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτή, γράψε λάθος. Για την ακρίβεια, γράψε κάτι νέο. Ότι γράφει, ξαναγράφει.