ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ EIAS

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ EIAS

Loading Map....

Ημερομηνία/Ώρα
07/11/2018
16:00 - 19:20

Τοποθεσία
Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Κατηγορίες


Περιγραφή και Θεματολογία

Όπου οι άνθρωποι καλούνται να συνεργαστούν, εμφανίζονται κάποια φαινόμενα που άλλοτε εμποδίζουν την αγαστή συνεργασία και άλλοτε απειλούν σχέσεις, καριέρες και αποτελέσματα.

Κάθε επιχείρηση είναι ένα σύστημα και όπως κάθε σύστημα, επηρεάζεται από εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Δεν υπάρχουν σωστά και λάθος συστήματα. Υπάρχουν όμως συστήματα που παράγουν θετικά αποτελέσματα, τόσο για το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, όσο και για τους ανθρώπους που τα απαρτίζουν. Η Ψυχολογία των Επιχειρήσεων και της Εργασίας (Business Psychology) μας βοηθά να κατανοήσουμε όλες εκείνες τις παραμέτρους που επηρεάζουν το εργασιακό μας σύστημα και μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να δράσουμε προς όφελος όλων.

Κάθε διδακτική ενότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιχειρησιακής και Εργασιακής Ψυχολογίας, EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN BUSINESS PSYCHOLOGY, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, αποτελείται από τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, στις οποίες οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα βασικότερα κομμάτια της θεωρίας της Ψυχολογίας των Επιχειρήσεων και θα συμμετέχουν σε πρακτικά διαδραστικά εργαστήρια.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

•Όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις σημαντικότατες εφαρμογές των Επιστημών Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής, στο σύνολο των πλευρών και των εκδηλώσεων της ζωής μας, προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελματικών.
•Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την ιδιότητα αντίληψης των αλλαγών που σημειώνονται στο επιχειρησιακό και εργασιακό περιβάλλον τους, να επιδρούν θετικά και αποδοτικά σε αυτές και να διαμορφώνουν αποτελεσματικά συστήματα και τρόπους επικοινωνίας με ομόλογα στελέχη, συνεργάτες, συναδέλφους και πελάτες τους.
•Στελέχη που αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των επιστημών ψυχολογίας και συμπεριφορικής, ως πολύ σημαντικές στην επαγγελματική εξέλιξή τους, στην καριέρα τους και στα group dynamics του εργασιακού και του ευρύτερου επιχειρησιακού περιβάλλοντός τους.
•Ειδικότερα, στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Operations και Οικονομικών Υπηρεσιών που εκτιμούν την εξωστρέφεια και την αλλαγή ως ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξής τους και διαμόρφωσης συνθηκών προόδου των επιχειρήσεών τους και των τομέων ευθύνης τους.
•Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαμόρφωσης αποδοτικών σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, προς τον σκοπό επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεών τους.
•Στελέχη Τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, που αναγνωρίζουν την Ψυχολογία και τη Συμπεριφορική ως ισχυρές δυνάμεις προόδου τους και θετικής επίδρασής τους στο εργασιακό και επιχειρησιακό περιβάλλον τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρησιακής και Εργασιακής Ψυχολογίας, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Business Psychology, έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
•Να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο την εφαρμογή της επιστήμης της ψυχολογίας στο καθημερινό management και στην επαφή με τον πελάτη.
•Να ενδυναμώσει τόσο τους Managers που θα συμμετέχουν, όσο και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, ώστε να αισθάνονται κυρίαρχοι του «παιχνιδιού» και να φέρνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.
•Να μετουσιώσει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων στο χώρο εργασίας σε ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούν να αισθάνονται όλοι νικητές!

Αναλυτική δομή των διδακτικών ενοτήτων:

1η Ενότητα: Πώς από «λευκή κόλλα» μετατρεπόμαστε σε ένα σύνθετο πολύτομο έργο; Πώς δημιουργούνται μέσα μας οι πεποιθήσεις και με ποιον τρόπο καθορίζουν τη στάση μας απέναντι στη ζωή; Με ποιον τρόπο αυτή η στάση επηρεάζει τις εργασιακές μας σχέσεις και τα αποτελέσματα που φέρνουμε; Πώς εμπλέκονται τα συναισθήματά μας στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε;
2η Ενότητα: Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη και πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε; Πώς μπορεί να μας αποτρέψει από το να συμμετέχουμε σε «ψυχολογικά παιχνίδια» που οδηγούν σε παρεξηγήσεις και εντάσεις; Πώς θα φωτίσουμε το ασυνείδητο ώστε να γίνουμε κυρίαρχοι του εαυτού μας;
3η Ενότητα: Υπάρχουν αρνητικοί άνθρωποι ή αρνητικές συμπεριφορές; Πώς αντιμετωπίζονται οι αρνητικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο; Πώς καταστρώνουμε ένα πρόγραμμα ενθάρρυνσης για να προλάβουμε τις αρνήσεις, τις αντιστάσεις και τις συγκρούσεις; Με ποιο τρόπο μπαίνουν τα όρια ώστε να μην λειτουργούν καταπιεστικά; Τι είναι οι λογικές συνέπειες και πώς εφαρμόζονται;
4η Ενότητα: Τι φταίει με τις αλλαγές και γιατί αντιστεκόμαστε; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί πρόσληψης των πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον και πώς επηρεάζουν τη στάση μας απέναντι στα πράγματα; Ποια μοτίβα ακολουθούν οι συμπεριφορές μας και πώς τα αναγνωρίζουμε ώστε να μην αυτοπαγιδευόμαστε;
5η Ενότητα: Πώς περνάμε από το «εγώ» στο «εμείς»; Τι ακριβώς σημαίνει να γίνουμε ομάδα; Τι είναι η ομάδα και τι ακριβώς σημαίνει ομαδικότητα; Με ποιον τρόπο βοηθά η ομαδικότητα στην αύξηση των αποτελεσμάτων; Τι χρειάζεται για να κυριαρχήσει το ομαδικό πνεύμα ανάμεσά μας;
6η Ενότητα: Ποια είναι τα βασικά μοντέλα ηγεσίας και πώς αναγνωρίζουμε ποιο είναι το κατάλληλο για την περίπτωσή μας; Τι ακριβώς σημαίνει να είσαι ηγέτης; Γιατί χρειαζόμαστε όλοι τις γνώσεις περί ηγεσίας; Πώς ενδιαφέρει το Ασφαλιστικό Στέλεχος και τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή το θέμα της ηγεσίας και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει;

Επιστημονική Υπεύθυνη και Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Επιστημονική Υπεύθυνη και βασική Εισηγήτρια του Προγράμματος είναι η Δρ Σμαρούλα Παντελή, εμπειρότατη Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Surrey της Αγγλίας, κάτοχος Μ.Sc. και Ph.D. in Psychology. H Δρ Παντελή έχει αναπτύξει πολυετείς εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές συνεργασίες με σημαντικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της Χώρας μας και έχει ηγηθεί εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, με θεματικά αντικείμενα τους την Ψυχολογία, την Ηγεσία, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, την Ανάπτυξη Ομαδικότητας, την Εξωστρέφεια και την Επικοινωνία. Η εμπειρία της, εκτείνεται, επίσης, σε αγορές πέραν της ασφαλιστικής, πάντοτε όμως με κέντρο του ενδιαφέροντός της το διοικητικό προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων των επιχειρήσεων. Έχει διδάξει Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διετέλεσε Τακτικό Μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι συγγραφέας βιβλίων ψυχολογίας και παιδαγωγικών ιστοριών. Ενδεικτικά, από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ κυκλοφορεί το βιβλίο της «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας: από την θεωρία στην πράξη». Αρθρογραφεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ διατηρεί τακτική παρουσία σε εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Εργάζεται ιδιωτικά ως ανεξάρτητη Ψυχολόγος και διευθύνει ομάδες ψυχοθεραπείας και αυτογνωσίας. Είναι διπλωματούχος ψυχοδραματίστρια και κοινωνιοδραματίστρια από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Αγγλίας.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Γιάννης Πολλάλης, Οικονομολόγος, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης και του Cyprus International Institute of Management. Ο κος Πολλάλης είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτων πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικές και αξιοπρόσεχτες παραστάσεις διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυεθνικών οργανισμών και ελληνικών επιχειρησιακών ομίλων, κυρίως των τομέων παροχής υπηρεσιών και retail business.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης:

H κα Αναστασία Τομαρά, Leadership Expert & Coach. Στην επαγγελματική καθημερινότητά της, η κα Τομαρά προσεγγίζει την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, στο πλαίσιο σύγχρονων και εφαρμοσμένων τεχνικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και εφαρμοσμένου θεάτρου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει αναλάβει και φέρει σε πέρας τη στελέχωση θέσεων ευθύνης εταιρειών μεγάλου μεγέθους, ενδεικτικά της COSMOTE και της INTRALOT, στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως Performance Manager, Οn the Job Trainer and Coach. Oι σπουδές της αφορούν στα θεματικά αντικείμενα του Marketing, του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Η κα Αγγελική Τομαρά, Senior Trainer and Coach, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, χρησιμοποιώντας διαδραστικές μεθόδους με στόχο την απελευθέρωση της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας, οξύνοντας την παρατηρητικότητα και την αντιληπτική ικανότητα σε κοινωνικά περιβάλλοντα και σε περιβάλλοντα εργασίας και επιχειρήσεων. Με επαγγελματικό υπόβαθρο που προέρχεται από τον αεροπορικό τομέα, έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία σε θέματα Customer Experience and Sales Development. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και, επίσης, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή
Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

    sym@sherlockyourmind.gr

    2019-02-01T11:35:40+03:00